法律文件


日期职位: 13:21:43 - 02/12/2015

新平工业园法律文件

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận đầu tư

3. Quyết định 1869/QĐ-BTNMT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

4. Quyết định 252/QĐ-UBND v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Bình

5. Công văn 1158/TTg-KTN v/v bổ sung KCN Tân Bình, tỉnh Bình Dương vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

6. Công văn 462/HĐTVCSVN-KHDT v/v thỏa thuận đầu tư KCN Tân Bình

7. Công văn 499/HĐTVCSVN-KHDT v/v thỏa thuận điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại CT CP KCN Tân Bình

8. Công văn 1731/CSVN-KHDT v/v thỏa thuận chủ trương thành lập và mở rộng các dự án KCN từ 2010 đến 2015 - Công ty Cao su Phước Hòa

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT HIỆN HÀNH

Luật doanh nghiệp 2014

Luật thuế TNDN 2008 và Luật thuế TNDN sửa đổi, bổ sung 2013

Luật đầu tư 2014

Luật đất đai 2013

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật xây dựng 2014

Luật dân sự 2005

Luật đấu thầu 2013

Luật lao động 2012

NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị định 91_2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

Nghị định 218_2013 về Thuế thu nhập doanh nghiệp (ƯU ĐÃI MỚI ĐỐI VỚI KHU VỰC KCN TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG)

Nghị định 43_2010 Đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108-2006 bổ sung một số điều luật đầu tư

Nghị định No.80-2006-ND-CP 9-8-2006 bổ sung về luật môi trường

Nghị đinh No.21-2008-CP sửa đổi và bô sung NĐ 80 về luật môi trường

Nghị định số 16-2005-ND-CP vế quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Nghi định 63/2014-ND-CP  về lựa chọn nhà thầu

Nghị định về mức lương tối thiểu 2014

CÁC CÔNG VĂN, QUYẾT ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KCN TÂN BÌNH

Công văn v/v xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

合作伙伴 - 客户


WAY TO THE IP

照片库

 

在线支持

Tiếng Việt & English:
Anh Tuấn (Mr) - 0933 446 988

Kế hoạch - Kinh doanh

Minh Tuấn (Mr) - 0902 954 549

Kế hoạch - Kinh doanh

Minh Thiện (Mr) - 0986 317 217

Hành chính - Nhân sự

文:

万莉莉 - 0917 616 125

QQ: 291722 7502

业务企划部

 

网页链接


计数器统计

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter