PHẢN HỒI

LIÊN HỆ

Trụ sở chính:
谭平公社,北坦Uyen区,平阳省,越南

Kế hoạch - Kinh doanh.
doanh.natuan@tanbinhip.com

Kế toán.
huyenmy@tanbinhip.com

Kế hoạch - Đầu tư.
vanhoanghai@tanbinhip.com

Số điện thoại:
(0650) 6 56 66 68 / 3 68 78 88

Fax: (0650) 3 68 78 88

Email: tanbinh@tanbinhip.com

Website: tanbinhip.com


合作伙伴 - 客户


WAY TO THE IP

照片库

 

在线支持

Tiếng Việt & English:
Anh Tuấn (Mr) - 0933 446 988

Kế hoạch - Kinh doanh

Minh Tuấn (Mr) - 0902 954 549

Kế hoạch - Kinh doanh

Minh Thiện (Mr) - 0986 317 217

Hành chính - Nhân sự

文:

万莉莉 - 0917 616 125

QQ: 291722 7502

业务企划部

 

网页链接


计数器统计

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter

最读读帖子